Oprichting en doel

De Maarten Weldam Stichting is opgericht op 19 september 1983.

De Stichting heeft tot doel "het doen van schenkingen aan instellingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen belang beogen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords."

De schenkingen worden gedaan uit bijdragen van derden en opbrengsten van beleggingen.

Op ons logo staat Sint Maarten afgebeeld: barmhartige weldoener en symbool voor onbaatzuchtige liefdadigheid en vrijgevigheid. Meer informatie op https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_van_Tours.

Sint Maarten heeft wereldwijd talloze kunstenaars geïnspireerd met afbeeldingen op schilderijen, in gevelstenen, beelden, glas-in-lood decoraties en andere artistieke uitingen.